Informácie o CD

Zvukové ukážky, vizuál

Názov a časti

Popis

[ Marek Piaček ]

… skladba tvorí jednu vlnu, ktorá môže pokračovať donekonečna. Hexagram #11 tvoria tri vlny. Prvá plynie pomaly a pokojne, druhá je mierne rýchlejšia, dynamickejšia a tretia – opäť pomalá – získava vďaka zdôrazneným základným tónom jednotlivých módov mierne znepokojujúci charakter, čo úzko súvisí s filozofickým výkladom 11. hexagramu knihy I ťing.

Ukážka poézie

[ Věruna Melčáková-Juneková ]

Kto jsi
Kam kráčíš
Kde usínáš
Moje vysnívaná
Iluze

Seberealizace
Je boj s drakem
Který sedí
Uvnitř

Tiráž

Miloš Henig: Hexagram #11 ako ambientná a relaxačná hudba (úryvky).

(...) skladba vypĺňa priestor komunikáciou s určujúcimi prvkami priestoru. To znamená, že sama osebe nemusí vyvolávať žiadne emotívne vzruchy, ale svojím znením podporuje genia loci toho ktorého priestoru – či už znie v pracovnom prostredí kancelárie alebo v pokojných pomeroch domova pri pasívnom alebo aktívnom odpočinku. Plynulý tok tónov skladby napomáha akejkoľvek forme existencie v miestach bližšie nevymedzených rozmermi. Hexagram #11 nenúti k sledovaniu, k spolupráci, prijímateľ však podvedome pociťuje intenzifikáciu priestoru, ktorý ho obklopuje. (...)

(...) Pri cielenom využití skladby Hexagram #11 na relaxačné účely, komunikujú jej vnútorné vzťahy s prijímateľovým vedomím. Jej matematická štruktúra sa kryje s určitými fyziologickými zákonitosťami a vyzýva k sústredenému, pozornému počúvaniu. (...) Ak má prijímateľ vôľu zrelaxovať sa pri skladbe, telo dostáva možnosť psychosomaticky zareagovať uvoľnením. Žiaden tón skladby nie je predvídateľný. Hexagram #11 svojou neočakávateľnosťou umožňuje prijímateľovi zážitok dokonalej koncentrácie a uvoľnenia.